บริษัทเดอะฟินิกซ์99 จำกัด: ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความไว้วางใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของเราและมีความยินดีทีในการให้บริการแก่คุณ

ในปัจจุบันการลดความชื้นข้าวเปลือกมีความจำเป็นต่อการปรับปรุงคุณภาพข้าว นอกจากจะกระทำโดยการตากแดดแล้วอีกวิธีที่นิยมและกำลังได้รับการส่งเสริมให้ใช้ ในประเทศคือการใช้เครื่องอบลดความชื้นหรือบางแห่งเรียกว่าเครื่องอบแห้ง ซึ่งปัญหาผลผลิตจากข้าวนาปรังจะประสบความชื้นสูงมาก การใช้เครื่องอบจะให้ผลทางด้าน คุณภาพดีกว่าการตากด้วยลาน คือให้เปอร์เซ็นต์ข้าวเติมเมล็ดที่สูงกว่าข้าวที่ตากด้วยลานสาเหตุเป็นเพราะเครื่องอบสามารถลดความชื้นข้าวเปลือกลงในอัตราที่สม่ำเสมอ นอกจากนี้สามารถอบข้าวได้ตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนหรือแม้แต่ในเวลาที่ฝนตกเครื่องอบลดความชืน บริษัทเดอะฟินิกซ์99 จำกัด ได้ออกแบบและผลิตได้มาตรฐานทุกส่วนให้ความมั่นใจในคุณภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน .

รายละเอียดเพิ่มเติม »

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ฟรี Counter

 

 

  • ริษัทเดอะฟินิกซ์ 99 จำกัด

    ดำเนินธุรกิจเป็นผู้เชี่ยวชาญและเป็นผู้นำทางด้านวิศวะกรรมและออกแบบเครื่องจักรกลทางการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในประเทศไทยเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 60 ปี.

     

  • บริษัทได้เริ่มก่อตั้งกิจการตั้งแต่ปี พ.ศ.2495

    ดำเนินธุรกิจโรงงานหล่อเหล็กและกลึงชิ้นงานโลหะอุตสาหกรรมให้แก่โรงงานต่างๆในนามโรงหล่อก้วงหน่ำเฮง(โรงหล่อนครสวรรค์)ในเวลาต่อมา คุณวีระศักดิ์ อัครวัฒนาภร(โกยำ) บริษัทได้พัฒนาและขยายกิจการเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องจักรโรงสีข้าวและตู้อบลดความชื้นผลผลิตทางการเกษตรและได้เป็นที่ยอมรับจากลูกค้าทั่วประเทศ ปัจจุบันเรายึดมั่นอุดมการณ์ของบริษัทในด้านพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีความรับผิดชอบและการบิการหลังการขายอย่างรวดเร็วและตรงเวลาเป็นหลักสำคัญเพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้ายังมุ่นมั่นอุดมการณ์ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง.

    รายละเอียดเพิ่มเติม

ลักษณะตู้อบขนาด 2.4x2.4 เมตรใช้ระบบพัดลม 2 ชั้นขนาดมอเตอร์ 15 HP ทำให้ดูดความชื้นสัมผัสจากเมล็ดพันธ์อย่างต่อเนื่องกล่าวได้ว่าความชื้นสมดุลของเมล็ดคือความชื้นของเมล็ดที่เข้าสู่สมดุลกับสภาพอากาศรอบๆเมล็ดจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามการเปลี่ยนแปลงของความชื้นสัมพันธ์เป็นสำคัญ.

Newsletter Signup:

 

 

To The Top